ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Είναι σε ισχύ το νέο καθεστώς ενίσχυσης των Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016

Το πρόγραμμα καλύπτει το εξής φάσμα επιχειρήσεων

- Μεταποίηση
– Βιοτεχνία αγροτικών προϊόντων
-Μεταποίηση
– βιοτεχνία
-Τουρισμός (εκτός ενοικιαζομένων δωματίων)

Απαραίτητη προϋπόθεση: Να μην έχει ξεκινήσει η επένδυση, πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, πλην των διαδικασιών για οικοδομική άδεια και των οικονομικών μελετών σκοπιμότητας.

Α) Χρήση επιδότησης στο κόστος επένδυσης - 55%
-Επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση) επιχειρήσεις -Αγροδιατροφικού τομέα, (μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων),
- Εξαγωγικές,
-Καινοτόμες,
-Υψηλής Τεχνολογίας,
-Εγκατεστημένες σε Βιομηχανικές περιοχές και Βιοτεχνικά Πάρκα,
-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ κάθε μορφής,
-έχουν αύξηση προσωπικού την τελευταία 3ετία άνω του 10%Β) Χρήση επιδότησης στο κόστος επένδυσης - 38,5%

Όλες οι λοιπές περιπτώσεις επιχειρήσεων


Γ) Φορολογική απαλλαγή - 55% του κόστους επένδυσης ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών


ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

-Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Nόμου 4399/2016 αποφάσισε το υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λόγω του πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος

Ειδικότερα, το υπουργείο αποφάσισε την παράταση μέχρι:
- 15 Ιανουαρίου 2020 για τη "Γενική Επιχειρηματικότητα" και την "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων"
- και 28 Φεβρουαρίου 2020 για τις "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού"

 

-Παράταση στην ημερομηνία υποβολής προτάσεων : Από 15 Ιανουαρίου μετατίθεται στις 14 Φεβρουαρίου (Του Αγ. Βαλεντίνου)
Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο μας