Вътрешно-фирмени обучения - тренинг

Придобиването на знания и умения е една от най -добрите инвестиции в един бизнес. Чрез кръг от конкретни ръководни кадри ние прехвърляме придобиването на умения и знания към специализирани екипи от персонала на компанията..

Осите, в които работим, се движат в две посоки:

1. Мониторинг на промените в различни области:

-Информатика в бизнеса (интернет, телекомуникации, корпоративни сайтове и др.).
-Съвременна организация на счетоводството, във връзка с новите разпоредби на Данъчния кодекс, Съвременни транзакции с банки, Финансово управление на запаси и салда
-Тренинг за търговци и служители в Super - Market. Нови практики
-Аналитично счетоводство
-Международни счетоводни стандарти

2. Придобиване на общи умения на персонала

-Общото качество като интегрирано поведение на персонала
-Управление и взаимоотношения в работната среда
-Поведение с клиентите, особено в областта на услугите
-Телефонна комуникация
- Моментите които допринасят за успешния преход на нашето послание

 

Човешките ресурси

В тази област компанията е насочена главно към частния сектор. В областта на организацията на вътрешнобизнес програми се използват възможностите за финансиране на компаниите, чрез различни програми. Нашата компания реализира семинари по теми:

-Общоτο качество
Нови форми на развитие на бизнеса
-Мотивация на сътрудниците
-Съвременни транзакции с банки
-Финанси
-Управление и взаимоотношения в работната среда
Тренинг по продажбите
-Поведение на клиентите, особено в областта на услугите
-Транснационални семинари за качество в хотелиерския бизнес