Η Anathesis consulting се фокусира върху правилното изпълнение на европейските и националните програми за развитие на предприятиата.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

- Η Anathesis consulting поставя като основен приоритет цялостно обслужване на растежа .

-Компанията ни поддържа целият обхват в областта на консултантските услуги, с цел развитие на своите клиенти и партньори.

-Познавайки тежестта на фактора -човешки ресурси- Anathesis consulting разполага с кадрови ресурс обучен в областта на икономическите науки и на съвременни софтуерни инструменти за използване на ИТ.

 
Областта на нашите дейности

Икономически и технически изследвания и съответните услуги

- Проучване на разходите и ползите
- Проучвания за устойчивост
- Проучване на финансови прогнози и показатели

Проучвания върху организиране на предприятиа и общински дружества

- Бизнес план на общински дружества
- Проучване за създаването на общински дружества
- Проучване на бизнес организацията и управлението

Проучвания за финансиране от Европейските структурни фондове

- Иновативни рамки
- Партньорства на европейските общини
- Бизнес сътрудничество

Предпроектни проучвания за включването на компании и организации в мерките за подкрепа на бизнес планове от национални и европейски програми

- Регионален план за развитие на Македония - Тракия
- Дигитална конвергенция (сближаване)
- Конкурентоспособност II
- Европейски структурни фондове -Министерство на финансите
- Leader
-Транснационални програми (Interegg, MED, COSMOS и др.)

Предпроектни проучвания за включване на предприятиа в Закона за националното развитие

Консултантски услуги за научни изследвания и иновации

- Програми на Генералния секретарият за научноизследователска дейност и технологии

Организиране на семинари за усъвършенстване на знания, както във условия in-company, така и обучение на членове на различни органи (научни камари и др.).

- Групови програми с кадрите на компаниите
- Уникални програми за всяко предприатие
- Проектиране и инсталиране на системи за осигуряване на качеството съгласно спецификациите на Международната организация по стандартизация ISO