Изследователска и иноваторска дейност

 
Изследванията и иновациите са ключови точки за избор на компанията в нейните усилия да се развива чрез диверсификация на своите продукти и производствени процеси. В тази област Anathesis Consulting осъществява координацията на партньорите, разработва целеви и изследователски проучвания в подкрепа на получения краен продукт/услуга, като същевременно управлява в качество на „ръководител проект“ целия проект.

ИНОВАЦИЯ

Насърчаваме Ви при въвеждане на иновации, като Ви помагаме да въведете нова култура на управление, да подобрите производствените си процеси и да приемете нови технологии, като подобрите услугите си и разширите гамата на продуктите които предлагате.