СЕКТОР НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОРФинансирането на инвестиционен проект е най - важният параметър за успешното изпълнение на инвестицията. Нашата компания е специализирана в предоставянето на цялостни консултантски услуги за качествено оползотворяване на инвестицията и най - ефективното решение за финансиране за инвеститорите и компаниите, с цел изпълнение на съответния им инвестиционен план.

Финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ

Изготвяне на проектни-предложения за финансиране на бизнес планове във всичките налични схеми за субсидиране: :

- Финансиране чрез безвъзмездни финансови помощи
- Национални програми за развитие
- Програми от Европейските структурни фондове
- трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ
- Програми за ПРСР (Програма за развитие на селските райони)

Разработване на предпроектни проучвания - инвестиционна устойчивост

Администриране, управление и мониторинг на инвестиционни проекти