ИНВЕСТИЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ

 

Достъп до финансиране


Осигуряването на финансиране е едно от най-големите предизвикателства за малките и средните предприятия.Anathesis Consulting насочва клиентите, които са готови да осигурят финансиране, до най - подходящите източници, независимо дали става въпрос за нови програми или банково кредитиране.Anathesis Consulting насочва клиентите, които са готови да осигурят финансиране, до най - подходящите източници, независимо дали става въпрос за нови програми или банково кредитиране.След инвестицията Anathesis Consulting помага нашите клиенти да постигнат целите си, да вземат правилни решения относно капиталовите си разходи, да подобрят корпоративното управление и да управляват ръстта си.

Нашата методология включва следните стъпки:-Анализ на финансовите нужди


-Създаване на финансова стратегия


-Изготвяне на пазарни проучвания, ако е необходимо


-Разработване на бизнес план


-Оценка


--Контакт със съответните финансови източници, а именно:

- Програми за безвъзмездни финансови помощи като програми на Еврофондовете, Национални програми за развитие, програми на Европейската комисия.

- Банково кредитиране