ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Η συνειδητοποίηση των οργανισμών της περιοχής μας, ότι ζούμε πλέον σε μία μεγάλη «γειτονιά» έχει προωθηθεί και από την Ε.Ε., η οποία έχει εκπονήσει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την διακρατικότητα και τις κοινές δράσεις με οργανισμούς (κυβερνητικούς, ΟΤΑ, μη κυβερνητικούς) άλλων χωρών.


-Η πρωτοβουλία INTERREG είναι η πιο διαδεδομένη. Η Ανάθεσις, δραστηριοποιείται στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της οργάνωσης του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

-Forums και πολυμερείς δράσεις για οργανισμούς νεολαίας. Η Ανάθεσις, μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών, φέρνει κοντά τους νέους των ΟΤΑ, των ΜΚΟ με αντίστοιχους της Ευρώπης.

Η Ανάθεσις Συμβουλευτική στην διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες και μία συνάντηση για διευκρινήσεις.