ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 
Οι γοργοί ρυθμοί εξέλιξης που ακολουθεί η τεχνολογία, σε συνδυασμό με τη διεθνοποίηση των αγορών και των εμπορικών συναλλαγών, οδήγησε στην καθιέρωση κοινά αποδεκτών προτύπων και στην ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Δικαίως επομένως, έχει γίνει αποδεκτό ως απαραίτητο εργαλείο στην οργάνωση μίας επιχείρησης εφόσον η διαχείριση ποιότητας σε προϊόντα ή σε υπηρεσίες, έχει γίνει επιτακτική ανάγκη σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η προβολή της κάθε επιχείρησης μέσα από ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, προβάλει την ανταγωνιστική εικόνα της και διασφαλίζει την δέσμευση του επιχειρηματία ή και των εργαζομένων να παρέχουν, όσο το δυνατό ποιοτικότερα προϊόντα, μέσα από ελεγχόμενους μηχανισμούς που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα για την ποιότητα.

H Ανάθεσις Consulting απλουστεύει τα ογκώδη και δύσχρηστα συστήματα ποιότητας, εφαρμόζει τα πρότυπα ακριβώς στους ρυθμούς της επιχείρησης σας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά και να μην εγκαταλειφθούν από το προσωπικό, όπως συμβαίνει σε πολλές επιχειρήσεις.
Ο ρόλος της Ανάθεσις Consulting είναι να ενημερώσει αφενός για τις διάφορες επιλογές και αφετέρου να βοηθήσει, ώστε η τεχνογνωσία που παρέχει να αφομοιωθεί αποτελεσματικά από τα στελέχη μέσα από κείμενα και διαδικασίες, και τελικά να αποτελέσει την τεχνογνωσία της ίδιας της επιχείρησης.
Η επέκταση τέτοιων συστημάτων, που σαν κεντρικό άξονα έχουν τον εργαζόμενο, έχει προχωρήσει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στον τομέα των τροφίμων, σε ξενοδοχεία, εταιρείες παρασκευής τροφίμων κλπ.

Η Ανάθεσις Συμβουλευτική μελετά και υλοποιεί:

-ΣΔΠ κατά ISO 9000/2000 & 2008
-HACCP