ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων είναι μία από τις καλύτερες επενδύσεις σε μία επιχείρηση. Μέσα από ένα κύκλο ειδικών στελεχών, μεταφέρουμε την απόκτηση ικανοτήτων & γνώσεων σε εξειδικευμένες ομάδες του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Οι άξονες στους οποίους δραστηριοποιούμαστε κινούνται σε δύο κατευθύνσεις:

1. Παρακολούθηση των μεταβολών σε διάφορους τομείς:

 • Η πληροφορική στην επιχείρηση (internet, τηλεπικοινωνίες, εταιρικά site, κλπ).
 • Σύγχρονη οργάνωση Λογιστηρίου, με αναφορά στις νέες διατάξεις του Φορολογικού Κώδικα, Σύγχρονες συναλλαγές με τράπεζες Χρηματοοικονομική διαχείριση αποθεμάτων & υπολοίπων
 • Σεμινάρια πωλητών και υπαλλήλων Super - Market . Νέες πρακτικές
 • Αναλυτική Λογιστική - Ομάδα 9
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

  2. Απόκτηση γενικών ικανοτήτων του προσωπικού

 • Η Ολική ποιότητα ως ενσωματωμένη συμπεριφορά του προσωπικού
 • Management & σχέσεις με το υπηρεσιακό περιβάλλον
 • Συμπεριφορές προς τον πελάτη, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Τηλεφωνική επικοινωνία – Σημεία που συμβάλλουν στην επιτυχή μετάβαση του μηνύματός μας
 •  

  ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  Στο τομέα αυτό, η εταιρεία απευθύνεται κυρίως στον Ιδιωτικό τομέα. Στο Πεδίο της οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών προγραμμάτων αξιοποιούνται οι δυνατότητες χρηματοδότησής των επιχειρήσεων μέσα από διάφορα προγράμματα. Η εταιρεία μας υλοποιεί σεμινάρια με θέματα όπως:

 • Ολική ποιότητα
 • Νέες μορφές ανάπτυξης επιχειρήσεων
 • Υποκίνηση και απόδοση συνεργατών
 • Σύγχρονες συναλλαγές με τράπεζες
 • Χρηματοοικονομική
 • Management & σχέσεις με το υπηρεσιακό περιβάλλον στον Συνεταιριστικό χώρο
 • Σεμινάρια πωλήσεων
 • Συμπεριφορές προς πελάτη, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Διακρατικά σεμινάρια Ποιότητας Ξενοδοχείων
 •