ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων είναι μία από τις καλύτερες επενδύσεις σε μία επιχείρηση. Μέσα από ένα κύκλο ειδικών στελεχών, μεταφέρουμε την απόκτηση ικανοτήτων & γνώσεων σε εξειδικευμένες ομάδες του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Οι άξονες στους οποίους δραστηριοποιούμαστε κινούνται σε δύο κατευθύνσεις:

1. Παρακολούθηση των μεταβολών σε διάφορους τομείς:

-Η πληροφορική στην επιχείρηση (internet, τηλεπικοινωνίες, εταιρικά site, κλπ).
-Σύγχρονη οργάνωση Λογιστηρίου, με αναφορά στις νέες διατάξεις του Φορολογικού Κώδικα, Σύγχρονες συναλλαγές με τράπεζες Χρηματοοικονομική διαχείριση αποθεμάτων & υπολοίπων
-Σεμινάρια πωλητών και υπαλλήλων Super - Market . Νέες πρακτικές
-Αναλυτική Λογιστική
-Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

2. Απόκτηση γενικών ικανοτήτων του προσωπικού

-Η Ολική ποιότητα ως ενσωματωμένη συμπεριφορά του προσωπικού
-Management & σχέσεις με το υπηρεσιακό περιβάλλον
-Συμπεριφορές προς τον πελάτη, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
-Τηλεφωνική επικοινωνία
– Σημεία που συμβάλλουν στην επιτυχή μετάβαση του μηνύματός μας

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στο τομέα αυτό, η εταιρεία απευθύνεται κυρίως στον Ιδιωτικό τομέα. Στο Πεδίο της οργάνωσης ενδο-επιχειρησιακών προγραμμάτων αξιοποιούνται οι δυνατότητες χρηματοδότησής των επιχειρήσεων μέσα από διάφορα προγράμματα. Η εταιρεία μας υλοποιεί σεμινάρια με θέματα όπως:

-Ολική ποιότητα
-Νέες μορφές ανάπτυξης επιχειρήσεων
-Υποκίνηση και απόδοση συνεργατών
-Σύγχρονες συναλλαγές με τράπεζες
-Χρηματοοικονομική
-Management & σχέσεις με το υπηρεσιακό περιβάλλον στον Συνεταιριστικό χώρο
-Σεμινάρια πωλήσεων
-Συμπεριφορές προς πελάτη, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
-Διακρατικά σεμινάρια Ποιότητας Ξενοδοχείων