Η Ανάθεσις Συμβουλευτική εστιάζει στην ορθή υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμματων των επιχειρήσεων σας


Με περισσότερα από 25 χρόνια στο ενεργητικό μας..

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ;

 • Η Ανάθεσις Συμβουλευτική θέτει ως βασική προτεραιότητα να υπηρετήσει την έννοια της ανάπτυξης σε όλο της το φάσμα.

 • Η εταιρεία υποστηρίζει όλη την υποδομή στο τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών της.

 • Γνωρίζοντας δε, τη σπουδαιότητα του παράγοντα -ανθρώπινο δυναμικό- η Ανάθεσις Consulting έχει επανδρωθεί με στελέχη καταρτισμένα με σπουδές στον τομέα της Οικονομίας και των σύγχρονων software εργαλείων της αξιοποίησης της Πληροφορικής.
 •  

  Τομείς Δραστηριότητας:  Οι τομείς δραστηριότητας της Ανάθεσις είναι:

 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες & αντίστοιχες υπηρεσίες - Μελέτες κόστους-οφέλους
  - Μελέτες βιωσιμότητας
  - Μελέτες χρηματοοικονομικών προβλέψεων και δεικτών

 • Μελέτες οργάνωσης επιχειρήσεων & επιχειρήσεων ΟΤΑ

  - Business Plan Επιχειρήσεων ΟΤΑ
  - Μελέτη σύστασης Επιχειρήσεων ΟΤΑ
  - Μελέτη Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Μελέτες για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά ταμεία

  - Πλαίσια καινοτομίας
  - Συνεργασίες Δήμων της Ευρώπης
  - Συνεργασίες επιχειρήσεων

 • Μελέτες υπαγωγής επιχειρήσεων και οργανισμών σε μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

  - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
  - Ψηφιακή Σύγκληση
  - Ανταγωνιστικότητα II
  - ΕΣΠΑ – Υπουργείο Οικονομικών
  - Leader
  -Διακρατικά προγράμματα (Interegg, MED, COSMOS κλπ)

 • Μελέτες υπαγωγής επιχειρήσεων στον Εθνικό αναπτυξιακό νόμο.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα έρευνας–καινοτομίας.

  - Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ερευνας-Τεχνολογίας

 • Διοργάνωση Σεμιναρίων για την αναβάθμιση των γνώσεων, τόσο ενδο-επιχειρησιακών όσο και κατάρτισης μελών διαφόρων φορέων (Επιστημονικών επιμελητηρίων, κλπ).

  - Ομαδικά προγράμματα με στελέχη επιχειρήσεων - Προγράμματα μοναδικά για κάθε επιχείρηση - Μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO
 •