ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Για τη σωστή και επαγγελματική προβολή του εταιρικού προφίλ σας η Ανάθεσις Consulting μπορεί να σας προσφέρει την ιδανική λύση, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας την κατάλληλη ιστοσελίδα (website) για τις ανάγκες σας. Ανάγκες τις οποίες πρόθυμα και με επαγγελματισμό καλούμαστε να προσδιορίσουμε για εσάς.

Τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων διαφόρων απαιτήσεων είναι :

-Δημιουργία στατικών ιστοσελίδων,

-Δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων με προγράμματα “διαχείρισης περιεχομένου” (Content Management Systems) τα οποία δίνουν τη δυνατότητα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας να διαχειρίζονται από την ίδια την εταιρεία μέσω ειδικά σχεδιασμένων διαχειριστικών εργαλείων..

 

Οι ιστοσελίδες είναι σχεδιασμένες ώστε να έχουν συμβατότητα σε όλους τους browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), να είναι φιλικές με όλες τις κινητές συσκευές (mobile friendly websites) καθώς επίσης και την κατάλληλη διαμόρφωση τους για επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης (SEO friendly design and development).
Για την ανάπτυξη τους χρησιμοποιούνται όλες οι βασικές γλώσσες web developing και σχεδιαστικά εργαλεία.

Η Ανάθεσις Συμβουλευτική αναλαμβάνει την ηλεκτρονική προβολή της εταιρείας σας αναλαμβάνοντας:

-την ανάλυση, σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων (στατικών και δυναμικών) διαφόρων απαιτήσεων και κλάδων δραστηριοτήτων της εταιρείας σας,
-την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop, πλατφόρμα E-commerce).