Στήριξη για διατήρηση και αναβάθμιση πολιτιστικής κληρονομιάς

Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών στο χώρο της πληροφόρησης η Ανάθεσις Συμβουλευτική αναλαμβάνει την ανάπτυξη, οργάνωση και δημιουργία ψηφιακής "βιβλιοθήκης" των συλλόγων. Η εταιρεία μας στοχεύει στη διατήρηση και συνέχιση των ηθών, εθίμων και τη δημόσια προβολή ιστορικών αρχείων του κάθε συλλόγου μέσω της ψηφιοποίησης.
Σημαντικό ρόλο έχει επίσης η συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων, προκειμένου έτσι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την από κοινού δραστηριοποίηση, έτσι ως να αναδειχθούν καλύτερα ο πολιτισμός και η παράδοση μας, μέσα στα πλαίσια των οποίων θα έχουν πρόσβαση όλοι μας και δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί., σεβόμενοι όμως όλοι μας τους κανόνες που υπάρχουν. Παράλληλα ο κάθε σύλλογος θα πρέπει να προσαρμοστεί στις κοινωνικές ανάγκες που υφίστανται σήμερα, ούτως ώστε να παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κυρίως οι νέοι μας. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια προσέγγισης των νέων μας για την συνέχιση της λειτουργίας των Συλλόγων, με το να τους δώσουμε δείγματα ότι μπορούν να προχωρήσουν, με τις δικές τους ιδέες και τα δικά τους οράματα.
ΣΤΟΧΟΣ
Η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού τοπίου μέσα από επενδύσεις, μελέτες και υπηρεσίες, ώστε να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και να αναζωογονήσει τις περιοχές αυτές.
Παρέχει στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).
Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με:

-Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών εθίμων

-Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.

-Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης

Ενισχύεται η υλοποίηση παρεμβάσεων, όπως:

1. ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών, για την αξιοποίηση κτιρίων που μπορούν να μετατραπούν χώρους προβολής της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής με χαρακτηριστικά τεχνολογικής καινοτομίας, διαδραστική τεχνολογία, 3D, ψηφιακή τεχνολογία κ.λ.π.

2. αποκατάσταση και συντήρηση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, όπως γεφύρια, βρύσες, κ.λπ.

3. μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών,

4. δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς

5. υποδομές πολιτισμού (μουσεία, υπαίθρια θέατρα, χώροι σχετιζόμενοι με ιστορικά πρόσωπα)