3 Φεβρουαρίου, 2020

Πρόγραμμα Νεανικής επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ

Ωφελούμενοι της ΠρόσκλησηςΔικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης, […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο